Terveydenhoitajan palvelut

Oppilashuoltolain (1287/2013) 17 §:ssä määritellään terveydenhoitajan ja lääkärin tavoitettavuudesta koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa.

Terveydenhoitajan työaika koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on järjestettävä siten, että opiskelija voi tarvittaessa päästä terveydenhoitajan vastaanotolle myös ilman ajanvarausta.

Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys opiskeluterveydenhuoltoon. Hoidon tarpeen arviointi ja hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä terveydenhuoltolain 51 §:n mukaisesti.

On tärkeää selvittää paikalliset toimintatavat koulukohtaisesti. Opettajan kuuluu tietää oman koulunsa terveydenhoitopalveluista niin, että hän voi tiedottaa sekä oppilaita että heidän huoltajiaan käytänteistä ja tarjolla olevista palveluista. Myös paikallisessa oppilashuoltosuunnitelmassa on määritelty kouluterveyteen liittyvistä asioista.