Yksilöllinen oppilashuolto

Opiskelijalla on oikeus halutessaan yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Yksilökohtainen opiskeluhuolto on tarkoitettu opiskelijan tueksi. Sillä tuetaan tarvittaessa myös huoltajia ja muita opiskelijan huolenpidosta ja kasvatuksesta vastaavia aikuisia heidän kasvatustyössään.

Yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon sisältyvät

  • yksittäiselle opiskelijalle annettavat kuraattorin, psykologin sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut, sekä
  • monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto, jota toteutetaan opiskelijan - ja tilanteen mukaan hänen huoltajansa tai muun läheisensä - tueksi monialaisessa asiantuntijaryhmässä.

Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan sekä tilanteen mukaan hänen huoltajiensa ja muiden läheistensä kanssa huomioiden heidän toiveensa ja yksilölliset tarpeensa. Opiskelijalla on yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa ikänsä ja kehitystasonsa mukainen itsenäinen asema. Jos opiskelija ei pysty itsenäisesti arvioimaan asioiden merkitystä, toimitaan yhteistyössä hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa tämän suostumukseen perustuen. Huoltajalla ei kuitenkaan ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä halutessaan opiskeluhuollon palveluita.