OPS

Täältä löydät tietoa harjoittelukoulujen opetussuunnitelmista, oppilashuollosta ja oppilaan tuesta.

Haavimassa

Opetussuunitelmien kehittäminen ja oppilaan monipuolinen tuki on koulun keskeisiä tehtäviä. Harjoittelukouluverkosto toimii aktiivisena kehittäjäverkostona myös opetussuunnitelmatyössä.

eNorssin opetussuunnitelmatyöryhmän tavoitteena on osallistua aktiivisesti uuden opetussuunnitelman ja uudenlaisen OPS-prosessin kehittämiseen paikallisella ja valtakunnallisella tasolla yhteistyössä opetushallituksen kanssa. Normaalikoulut tuottavat tukimateriaalia OPS-tiekarttaan opetussuunnitelmatyön keskustelun viriämiseksi ja ylläpitämiseksi Suomen kouluissa. Ryhmän puheenjohtajana toimii rehtori Heli Lepistö Savonlinnan normaalikoulusta. Jokaisessa normaalikoulussa on 1-2 OPS-koordinaattoria, jotka vastaavat oman koulunsa OPS-prosessista.