Kielitietoinen opetus

Harjoittelukouluissa opiskelee suuri määrä S2-oppilaita ja määrä on kasvussa. Myös uudessa opetussuunnitelmassa on vahvasti esillä kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus, monilukutaito sekä S2- opetuksen erityispiirteet. Tämän myötä norsseissa on tarve kehittää entisestään S2-opetusta sekä jakaa toimivia käytänteitä. Syksyn 2016 eNorssi-seminaari Jyväskylässä kokoontui ryhmä norssien opettajia aloittamaan yhteistyötä kielitietoiseen opetukseen liittyen. Toiminta on osa OPS- työryhmän toimintaa.

Kielitietoinen opetus työryhmän tavoitteet:
 • Kehittää norssien kielitietoista opetusta ja S2-opetusta uuden OPS:n mukaisesti jokaisen harjoittelukoulun omien erityispiirteiden ja tarpeiden mukaan.
 • Lisätä tietoisuutta Valmistavasta opetuksesta. Oulun normaalikoulussa toimii Valmistava opetus-ryhmä. Turun yliopisto ja Oulun yliopisto aloittivat yhteistyössä viime vuonna valmistavan opetuksen (2016) täydennyskoulutuksen opettajille. Koulutuksessa oli mukana luokanopettajia, aineenopettajia, erityisopettajia ja opettajaksi opiskelevia. Koulutus ei suoraan antanut pätevyyttä.
Kielitietoinen ryhmä:
 • tuottaa materiaalia, linkkejä, yms. opetusharjoittelun ohjaamiseen OPS:n alle eNorssin sivustoon
 • järjestää sisäistä koulutusta
 • mahdollistaa verkostoituminen ja vertaistuki
 • jakaa tietoa ja kokemusta S2- opetusjärjestelyistä eri kouluasteilla, perusopetus/ lukio
 • antaa ideoita ja tietoa: perinteiset ja digitaaliset menetelmät (monikielisyys, monimuotoisuus, monimediaisuus)
 • toimii yhteistyössä opettajankoulutuslaitosten kanssa
 • vahvistaa opettajien ammatillisuutta koulutusten ja tiedon saamisen kautta
 • hyödyntää vieraskielisen opetuksen metodeja, CLIL
 • lisää yhteistyötä, (luokanopettaja, aineenopettaja, S2-opettaja, erityisopettaja, omankielinen opettaja, oman äidinkielen opettaja)
 • kerää uutta tutkimustietoa kielitietoisesta opetuksesta ja S2-opetuksesta
 • ryhmä tuottaa S2-opetuksen materiaalia opetusharjoittelun ohjaukseen.
Kielitietoinen opetus virike- ja taustamateriaaleja:
Työryhmässä on mukana luokan-, aineen- ja erityisopettajia eri norsseista:
 • Taru Piironen, (taru.piironen@helsinki.fi), Viikin normaalikoulu
 • Marja Hakalin, (marja.hakalin@helsinki.fi), Viikin normaalikoulu
 • Päivi Soininen, (paivi.soininen@norssi.jyu.fi), Jyväskylän normaalikoulu
 • Raija Savolainen, (raija.savolainen@uef.fi), Joensuun normaalikoulu
 • Maria Landen, (maria.landen@helsinki.fi) Helsingin normaalilyseo
 • Annele Laaksonen, (annele.laaksonen@utu.fi), Turun normaalikoulu
 • Katri Takko (katri.takko@utu.fi), Turun normaalikoulu
 • Outi Laitinen (outi.laitinen@oulu.fi) Oulun normaalikoulu
 • Helena Nissila (helena.nissila@oulu.fi) Oulun normaalikoulu
 • Hanna Virhia-Särkäs (hanna.virhia-sarkas@staff.uta.fi) Tampereen normaalikoulu
 • Liisa Kyttälä (lkkytt@utu.fi) Rauman normaalikoulu
 • Samran Khezri (samran.khezri@utu.fi) Turun normaalikoulu
 • Paula Äimälä, (paula.aimala@utu.fi) Rauman normaalikoulu
Ryhmä täydentyy kalenterivuoden 2017 aikana ja tarkoituksena on nimetä yhdyshenkilö jokaisesta norssista. Ryhmän toimintaa koordinoi Annele Laaksonen Turun normaalikoulusta. (annele.laaksonen ät utu.fi)