Opetussuunnitelmatyö

Harjoittelukoulut toimivat opetussuunnitelmatyössä vahvana verkostona ja tiiviissä yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.

koulutuksessa.jpg

Opetussuunnitelma

Harjoittelukoulujen OPS-prosessiin liittyvä informaatio kootaan eNorssin portaaliin tälle sivulle sekä osioon OPS ja oppilaan tuki. Norssien ajantasaiset opetussuunnitelmat löydät sivulta "Opetussuunnitelmat".

TVT-strategiat 2016 - 2018

Koska tieto- ja viestintätekniikan kehitys tapahtuu äärettömän nopeasti, päätettiin keväällä 2015 lähteä uudistamaan harjoittelukouluverkoston TVT-strategiaa jo kesken strategiakauden. Norssien uusimmat TVT-strategiat ja/tai toimeenpanosuunnitelmat löytyvät sivuston osiosta TVT ja opetus.

Strategian liitteiksi päätettiin myös laatia oppilaiden osaamistason tavoitetaulukko sekä ohjelmointipolku tukemaan kouluissa tapahtuvaa tieto- ja viestintätekniikan opetusta.

OPStuki2016-hanke

OPStuki 2016 – Paikallisen opetussuunnitelmatyön tuki on eNorssi -verkoston ja kaikkien harjoittelukoulujen yhteisesti toteuttama koulutuskokonaisuus, jossa harjoittelukouluverkosto toimii paikallisen opetussuunnitelmatyön tukiorganisaationa syksystä 2013 vuoden 2014 loppuun saakka. Yhteistyökumppaneina ovat aluehallintovirastot ja opettajankoulutuslaitokset.