Oulun symposiumin teemaryhmäesitys

Oulun normaalikoulu järjestää 22.- 24.4.2020 eNorssin TutKoKe-symposiumin ja kevätseminaarin teemalla “Olemmeko valmiita kohtaamaan? Oppimista vai opettamista – koulun yhteiskunnallinen rooli muutoksessa”

Keskiviikon 22.4. symposiumi kokoaa yhteen ja esittelee harjoittelukoulujen tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa. Jatkotutkimusta tekeville järjestetään tarvittaessa oma ryhmänsä, jossa väitöstutkimusta tekevät voivat esitellä oman tutkimuksensa aihepiiriä ja tutkimuksen tekemiseen liittyviä käytännön valintoja sekä haasteita.

Toivomme saavamme sinulta ehdotuksen teemaryhmäesitykseksi. Esitykset voivat käsitellä laajasti eri yksiköiden ajankohtaisia TutKoKe-projekteja liittyen esimerkiksi uusiin opetus-, ohjaus- tai arviointitapoihin, opiskeluympäristöihin, ainedidaktiikkaan ja oppimiskokonaisuuksiin. Voit tehdä esitysehdotuksen myös arkipäivän kokeilutoiminnasta eri oppiaineissa. Erityisesti toivomme esityksiä seminaarin teemaan liittyen.

Kullekin esitykselle varataan 30 min. (15 min. esitykseen + 15 min. keskusteluun).

Esitysten pohjalta laadittuja artikkeleita/kuvauksia voi tarjota ensi vuonna ilmestyvään Suomen harjoittelukoulujen yhteisjulkaisuun.

Ehdotus (max. 200 sanaa) kirjoitetaan tälle lomakkeelle: Teemaryhmäesitys

viimeistään sunnuntaina 8.3. 2020. Hyväksymisilmoitus lähetetään viimeistään perjantaina 20.3.2020 eNorssin tutkoke-ryhmän puolesta.