Tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta (TutKoKe)

maantie

Normaalikoulujen toiminta harjoittelukouluina on tutkimusperustaista. TutKoKe - tutkimus,- kokeilu ja kehittämistoiminta - on yksi harjoittelukoulujen perustehtävä, joka koostuu tieteellisestä pedagogisesta tutkimuksesta tiiviissä yhteistyössä yliopiston kanssa sekä kokeilu- ja kehittämistyöstä kouluissa. Kullakin normaalikoululla on oma TutKoKe-strategiansa ja oma TutKoKe-ryhmänsä ja koordinaattorinsa. Normaalikoulujen yhteinen TutKoKe-verkosto kokoontuu säännöllisesti.

Yliopistojen harjoittelukoulut tutkivat, kokeilevat ja kehittävät opetusta ja ohjattua harjoittelua!

TutKoKe-toimintaa koordinoi johtava rehtori Heikki Happonen Joensuusta (heikki.happonen ät uef.fi)