Harjoittelukoulujen opettajien väitöskirjojen lektioita

Oppilaiden kielitaidon arvioinnissa kaksikielisessä opetuksessa runsaasti kehitettävää (Väitös: KM Taina Wewer, 10.6.2014, soveltava kielitiede ja kasvatustiede)

Oppilaiden englannin kielitaidon arviointi alakoulun kaksikielisessä sisällönopetuksessa näyttää usein olevan epäsäännöllistä, satunnaista, epäsuoraa ja ennemmin vaikutelmiin kuin näyttöön tai opetussuunnitelmaan perustuvaa, KM Taina Wewerin väitöstutkimus paljastaa.