TVT-strategiat

Harjoittelukoulujen voimassa olevat tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat sekä yksiköiden yhteisen TVT-strategiaprosessin työvaiheet ja taustamateriaalit.

sormi_550.jpg

Strategiakausi 2016 - 2018

Koska tieto- ja viestintätekniikan kehitys tapahtuu äärettömän nopeasti, päätettiin keväällä 2015 lähteä uudistamaan harjoittelukouluverkoston TVT-strategiaa jo kesken strategiakauden. Strategia laadittiin yhteistyössä eri norssien kanssa pääasiallisesti verkossa tapahtuneella yhteistyöllä huhtikuusta joulukuuhun. Uudistettu strategia julkaistiin 18.12.2015. Jokainen harjoittelukoulu laatiin yhteisen strategian pohjalta oman, yksikkökohtaisen toimeenpanosuunnitelman / tieto- ja viesintäteknologian strategiansa.

Strategian liitteiksi päätettiin myös laatia oppilaiden osaamistason tavoitetaulukko sekä ohjelmointipolku tukemaan kouluissa tapahtuvaa tieto- ja viestintätekniikan opetusta.

Koulukohtaiset strategiat ja/tai toimeenpanosuunnitelmat:

Strategiakausi 2013 - 2016

Harjoittelukoulut aloittivat TVT-strategioiden uudistamisen keväällä 2012 ja prosessi saatettiin valmiiksi vuoden 2013 aikana. Prosessi toteutettiin yhteistyössä kaikkien harjoittelukoulujen kanssa käyttäen apuna sosiaalisen median välineitä ja mahdollisuuksia.

Koulukohtaiset TVT-strategian toimeenpanosuunnitelmat

Strategiakausi 2009 - 2012

Harjoittelukouluille on laadittu yksi ja yhteinen TVT-strategia. Lopullinen versio on päivätty 31.01.2009. Koulukohtaiset toteutussuunnitelmat tulevat strategian liitteeksi ja niitä päivitetään tälle sivulle valmistumisen myötä.

Prosessi

Työskentely perustuu seuraaviin asiakirjoihin:

Harjoittelukoulujen TVT-strategiat

Strategiakausi 2004-2006 (päivitys -> 2007-2008)

Strategiat perustuvat seuraaviin asiakirjoihin: